Kolsås Installasjon

Montering av parabol og uteantenne. Service på data og salg av platespiller stift, fjernkontroller etc.

Produktdetaljer

Beskriv et produkt og sett inn et bilde og prisen.

Skriv en kort beskrivelse som presenterer produktet. Skriv inn et mer detaljert beskrivelse i den lengre tekstboksen.

Produktsammendrag

· Før opp en viktig produktegenskap.

 

Pris: kr 00,00

SKU/elementnummer: 000000

Slik kontakter du meg:

Telefon: 91 75 86 86

Telefaks: 21 69 29 66

E-post: post@kolsasinstallasjon.no