Kolsås Installasjon

Montering av parabol og uteantenne. Service på data og salg av platespiller stift, fjernkontroller etc.

.

Om meg

Telefon: 91 75 86 86

Telefaks: 21 69 29 66

E-post: post@kolsasinstallasjon.no

Hei

Jeg er mann på 35 år og bor på Kolsås i Bærum.

For 11 år siden stiftet en kollega og jeg et nytt selskap ut ifra
Iversen’s TV Service A/S. Denne A/S-en er ble dannet i 1980 tallet av min tidligere kollega Iversen. Den nye ble kalt for Iversen’s TV og Elektronikk Service A/S og holdt til samme lokalene som den gamle. Den gamle firmaet gikk over til å bli Eindomsfirma istedenfor.
Jeg har jobbet hos "samme" firma siden august 1997 fram til 2006.

Firmaet ble nedlagt sommer 2006, og grunnen til nedleggelsen var først og fremt nedgang i service / reparasjon. Men en ting
som gikk bra var montering av parabol og uteantenne, salg av stift og tv fjernkontroller. Stift er in og ikke lett å få tak i dersom man ikke vet hvor man skal henvende seg. Fjernkontroll kan man få kjøpt hvor som helst, men om det virker 100% mot tv apparatet den er ment for er noe annet sak.

Disse kunnskapene og erfaringene har jeg bygget opp gjennom disse årene er gull verdt. Dette er bra med tanke på god kundeservice, noe som blir mindre og mindre hos enkelte store selskaper.

Firmaet Kolsås Installasjon er registrert i Brønnøysundregistrene.

Med vennlig hilsen

Qui

Slik kontakter du meg: